ویتامین ب1

ویتامین ب1

ویتامین ب1 که نام شیمیایی آن تیامین می باشد برای انتقال پیامهای عصبی که به مغز و نخاع رد و بدل همچنین برای کار انواعی از آنزیم های خاص که برای بدن انرژی ایجاد می کنند لازم می باشد. ذخیره…

اپلیکیشن ویتالند

دانلود اپ ویتالند

اپلیکیشن ویتالند