ویتامین آ

ویتامین آ

ویتامین آ که نام شیمیایی آن رتینول می باشد برای تولید رنگ دانه هایی در چشم به نام رداپسین ضروری می باشد که این رنگدانه ها باعث می شوند که نا در تاریکی نیز بتوانیم چیزها را ببینیم. ویتامین آ…

اپلیکیشن ویتالند

دانلود اپ ویتالند

اپلیکیشن ویتالند