ویتامین D

ویتامین D

نامهای شیمیایی ویتامین د عبارتند از: کوله کلسفرول (cholecaliferol)، کلسیفرول (calciferol) و ارگوسترول (Ergosterol). ویتامین د (D) در بدن همانند یک هورمون عمل می کند زیرا ساختن آن در یک قسمت از بدن انجام می شود در حالی که عملکرد…

اپلیکیشن ویتالند

دانلود اپ ویتالند

اپلیکیشن ویتالند